فایل رایگان مطالعات دورسنجي در کانسار مس پورفيري مسجد داغي، آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعات دورسنجي در کانسار مس پورفيري مسجد داغي، آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

کانسار مس پورفیری مسجد داغی در 35 کیلومتری شرق جلفا در استان آذربایجان شرقی و بر روی کمربند ارومیه دختر واقع شده است. رخداد کانه زایی پورفیری در ارتباط با یک توده دیوریتی تا مونزونیتی است که در یک محیط اتشفشانی قدیمی به سن ائوسن-الیگوسن درون واحدهای سنگی اندزیتی-تراکی و اندزیتی جای گرفته است. با توجه به حفاری های انجام شده هندسه توده پورفیری مسجد داغی به صورت یک بیضوی با ابعاد حدود 500 در 700 متر و دارای گسترش عمقی حدودا 700 متر می باشد، عیار مس و طلا در کانسار مسجد داغی نسبت به سایر کانسارهای پورفیری مس شناخته شده در کشور کمتر است. در این پژوهش به منظور تفکیک زون های دگرسانی در محدوده مسجد داغی با استفاده از نرم افزار ENVI تصاویر ماهواره ای استر، لندست-8 و سنتینل-2 پردازش شده است. گسترش دگرسانی ها در کانسار مس پورفیری مسجد داغی قابل توجه بوده و انواع دگرسانی شاخص کانی سازی مس پورفیری در این کانسار حضور دارد که از دو جنبه اکتشاف مواد معدنی و تعیین مکان دقیق توده کانی ساز حائز اهمیت است. در این کانسار مشخص شد که دگرسانی ها و منطقه بندی آن ها از حاشیه به سمت مرکز قابل شناسایی بوده و به ترتیب شامل دگرسانی پروپلیتیک، دگرسانی آرژیلیک و دگرسانی فیلیک می باشد.

لینک کمکی