فایل رایگان مطالعه اثر نانو سيليس بر کيفيت دانه ي برنج دم سياه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه اثر نانو سيليس بر کيفيت دانه ي برنج دم سياه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

برنج (Oryza sativa) بعد از گندم یکی از مهم ترین و قدیمی ترین گیاه زراعی است که در سطح وسیعی کشت می شود و یکی از عمده ترین مواد غذایی حدود نیمی از مردم دنیا را تشکیل می دهد و به احتمال زیاد از 15 هزارسال پیش مردم شرق و جنوب آسیا کشت آن را آغاز کرده و از آن به عنوان غذا استفاده می کنند. برنج دارای ارقام مختلف است که در بین آنها برنج دم سیاه به دلیل اینکه از ارقام دیررس میباشد، حساس به انواع بیماری ها و نارسائی های ناشی از عوامل طبیعی چون سرما و گرما و رطوبت است. لذا از سال 1980 استفاده از کود سیلیس جهت مقاوم سازی برنج متداول گشت. چنانچه در حد بهینه ی سیلیس استفاده گردد، می توانددر بهبود محصول موثر باشد. برای این منظور از دو غلظت متفاوت نانو سیلیس در این تحقیق استفاده شد تا با آنالیز های عناصر بتوانیم تاثیر این دو غلظت نانو سیلیس را بر کیفیت دانه ی برنج بررسی کنیم.

لینک کمکی