فایل رایگان مطالعه اي بر ساختار زمين درکهکشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه اي بر ساختار زمين درکهکشان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

منظومه شمسی متشکل از خورشید ودیگر اجرامی است که به دور آن می چرخند که از میان آنها 9سیاره از همگی سنگین تر هستند.ترکیب خورشید متشکل از 70درصد ازهیدروژن،28درصدازهلیوم،و2درصدازدیگر عناصرسنگین است و گرماونور را از تبدیل هیدروژن به هلیم در ژرفنای آن پدید می آورد. بیشترین جرم کهکشان در خورشید متمرکز است به طوری که خورشید 740بار سنگین تر از مجموعه سیاره هاست.خورشید تنها یکی از10^11 ستاره ای است که متعلق به کهکشان می باشد که بیشترشان در مرکزکهکشان وبازوهای مارپیچ ان متمرکزندتیر،زهره وزمین سیاره هایی هستند که به ترتیب با فاصله از خورشید یکی بعد از دیگری قرار گرفته اند.این سیارات عمدتا مرکب از آهن ، سیلسیوم ،اکسیژن ودیگر عناصر نسبتا سنگین می باشند،باکمی هیدروژن وهلیوم که نشانگر خورشید است. اکسیژن ،سیلسیم،منیزیوم ،گوگرد وآهن احتمالا فراوانترین عناصر کره زمین هستند.از دید پترولوژیستی سنگهای زمین براساس نحوه تشکیل به سنگهای آذرین، رسوبی ودگرگونی طبقه بندی میشوند.

لینک کمکی