فایل رایگان مطالعه ي زمين شناسي اقتصادي کانسار مس ناتيو در روستاي ابللو، جنوب شيورداغ اهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه ي زمين شناسي اقتصادي کانسار مس ناتيو در روستاي ابللو، جنوب شيورداغ اهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

محدوده مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی، 30 کیلومتری شمال شهرستان اهر واقع بوده و از لحاظ تقسیم بندی رسوبی و ساختاری ایران، در زون البرز غربی آذربایجان قرار می گیرد. در این منطقه، حجم گسترده ای از سنگ های آتشفشانی ائوسن با ترکیب آندزیت، آندزی بازالت و داسیت وجود دارد، به طوری که سنگ آندزیت پورفیری درمقایسه با دیگر سنگ ها ، حجم گسترده تری دارد.کانی سازی در محدوده مورد مطالعه به صورت رگه، رگچه و پرکننده فضاهای خالی ، قابل مشاهده است. براساس مطالعات مینرالوگرافی، کانی های سازنده این کانسار شامل مس طبیعی، کالکوسیت، مالاکیت، کوولیت، گوتیت و کوپریت می باشد. با توجه به عملکرد گسل های امتدادلغز در منطقه، کانی سازی توسط گسله ها نیز کنترل می شود. براساس شکل و فرم کانی سازی، پاراژنز و شرایط فشار و دمای کانی سازی، احتمال داده می شود که منشاء کانی سازی در منطقه ی مورد مطالعه، در ارتباط با سنگهای آتشفشانی با ترکیب آندزیت بوده است.کلیه ویژگی های زمین شناسی و فرآیندهای موثر بر تشکیل کانی سازی، حکایت از خاستگاه مس نوع کویناوی (میشیگان) و با منشاء هیپوژن برای این کانسار داشته و با توجه به مطالعات انجام شده ، استنباط می شود کانی سازی در عمق به صورت رگه ای ادامه دارد.

لینک کمکی