فایل رایگان معرفي ايکنوفسيل هاي رسوبات فليشي کرتاسه بالايي در منطقه گلباف، جنوب شرق کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفي ايکنوفسيل هاي رسوبات فليشي کرتاسه بالايي در منطقه گلباف، جنوب شرق کرمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مطالعه، رسوبات منطقه گلباف در جنوب شرق کرمان به سن کرتاسه بالایی (کنیاسین-سانتونین) انتخاب و مطالعه گردیده است. این رسوبات به ضخامت 147 متر و متشکل از سیلت استون، ماسه سنگ سیلتی و شیل می باشد. برش مورد مطالعه حاوی ایکنوجنس های فراوانی می باشد که از جمله آنها Skolithos, Cochlichnus Paleodictyon و Chondrites را می توان نام برد. ایکنوجنس های شناسایی شده در تفسیر مشخصه های پالئواکولوژیکی همچون اکسیژن و عمق مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، رفتار شناسی این ایکنوفسیل ها مطالعه شده است. هدف از این مطالعه معرفی ایکنوفسیل ها و تفسیر اثر رخساره های موجود در رسوبات منطقه مورد مطالعه می باشد که برای اولین بار در این منطقه انجام گرفت.

لینک کمکی