فایل رایگان معرفي دشت ارژن به عنوان يک پيش ژئوسايت در باختر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفي دشت ارژن به عنوان يک پيش ژئوسايت در باختر شيراز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

دشت ارژن یا دشت ارژن، نام یک افتگاه یا فروبوم (گرابن) بزرگ در رشته کوه زاگرس است که در اثر کارکرد مشترک نیروهای زمین ساختی (گسل) و فرایندهای فرسایشی (انحلال)، درون سنگ های آهکی سخت سازند آسماری ایجاد شده و با سیماهای گوناگون یک دشت کارستی از گونه ی پلژه (پلیه) نمایان گردیده است. این منطقه در زیرپهنه فارس نیمه ساحلی از پهنه چین خورده ساده زاگرس جای گرفته و با روندی شمال خاوری–جنوب باختری در میان دو تاقدیس دالو (دشت ارژن) و بری (سلامتی) در بخش خاوری و دو تاقدیس انار (نهر) و شاه نشین (نودان) در بخش باختری رخنمون یافته است. جایگاه پیشنهادی با داشتن پدیده ها و شگفتی های نایاب ویا کمیاب زمین-زیست شناختی و زمین ریخت شناسی که افزون بر دسترسی آسان، واجد ارزش و اهمیت ملی و حتی جهانی نیز هستند، پتانسیل بالایی برای ایجاد یک زمین جا (ژئوسایت) در موضوع صنعت طبیعت گردی از گونه ی زمین گردشگری (ژئوتوریسم) را دارا می باشد.

لینک کمکی