فایل رایگان ابعاد هفتگانه معلمان توانمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ابعاد هفتگانه معلمان توانمند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تربیت و توانمندسازی معلمان نماد ارتقای فرهنگ و سرمایه گذاری و امور تعلیم و تربیت است. این تعلیم و تربیت ابعاد شخصی و اجتماعی دارد و همه این ابعاد به معلم و شخصیت اوکه محور آموزش و پرورش است ،برمی گردد.این ابعاد مواردی را مانند سلامت جسمی وروانی،داشتن اطلاعات و معلومات عمومی و تخصصی ،مزین بودن معلم به صفات اجتماعی والا، به کار گیری و التزام عملی به اصول انسانی، نفش الگودهی معلم و ارتباط معلم با دانش آموز،همکاران و اولیاء دانش آموز در این نگاه،منشا اثر بودن فوق العاده معلم،نمایان است. هدف از ارائه این مقاله ،تبیین ابعاد و ویژگی های معلمان توانمند و عوامل توفیق آن هاست.لازم به ذکر است ،این مقاله در زمره مقالات مروری و روش آن کتابخانه ای مبتنی بر مطالعات فردی است.

لینک کمکی