فایل رایگان اخلاق و تربيت ديني از منظر تشيع و مسيحيت کاتوليک و تاثير آن در حقوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اخلاق و تربيت ديني از منظر تشيع و مسيحيت کاتوليک و تاثير آن در حقوق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی فایل رایگان اخلاق و تربيت ديني از منظر تشيع و مسيحيت کاتوليک و تاثير آن در حقوق است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تطبیقی است. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق و تربیت اسلامی و مسیحی بر به فعلیت رساندن و پرورش همه استعدادهای انسان و یا شاگرد تاکید می ورزند و همه جنبه های فردی و جمعی فرد را موردنظر قرار میدهند و او را برای حضوری اثربخش در اجتماع آماده می سازند. هرگز اخلاق و تربیت دینی در اسلام و مسیحیت، به تربیت رسمی کلاسیک خلاصه نمی شود، بلکه به همان میزان و بلکه بیشتر، می توان متربیان را با تربیتی غیر رسمی تحت تاثیر قرار داد. در هر دو نوع تربیت، لازم است به پرورش حیطه شناختی و عاطفی فرد توجه فراوان مبذول شود؛ و در این صورت است که می توان به اجرای امور مورد اعتقاد و ایمان وی در رفتارش امید داشت. در چنین حالتی است که باید احساس رضایت و خرسندی را به سبب چنین نگرش و رفتار دینی در فرد توقع داشت. در نهایت نتایج نشان داد که اخلاق و تربیت دینی در جلوگیری از انواع جرائم و بزهکاری ها جلوگیری می کند و فردی در خور اخلاق حسنه را پرورش می دهد.

لینک کمکی