فایل رایگان بررسي تاثير آواي قرآن کريم بر سيگنال هاي قلبي و مغزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير آواي قرآن کريم بر سيگنال هاي قلبي و مغزي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هر روز که انسان گامی بلندتر به طرف تکنولوژی بر میدارد بر میزان پیچیدگیهای زندگی ماشینی او نیز افزوده می شود. سرگرمی انسان امروزی به روزمرگیو کار مداوم عملا0 آنها را از تفکر در آنچه خداوند برای آرامش و سعادتش نازل کرده است، بازداشته و انسان کنونی برای حل مشکلات روحی خود اغلب به بیراهه می رود. یکی از راه هایی که می تواند این فشار را کاهش دهد، گوش دادن به موسیقی است. در این پژوهش ما به بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر سیگنال های مغزی و قلبی در سه حالت قبل، حین و پس از گوش دادن به تلاوت قرآن پرداخته ایم . ثبت همزمان سیگنال قلبی و مغزی از 50 دانشجوی دختر در محدوده سنی 19 تا 23 سال در ساعت مشخص و با سطح اعتقادی تقریبا یکسان انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر گوش دادن به تلاوت قرآن بر ویژگیها و تفکیک وضعیتهای مختلف از یکدیگر به کمک روشهای پردازشی آشوبگون، آزمونهای آماری و بررسی صحت آن به کمک طبقه بند ماشین بردار پشتیبان می باشد. نتایج حاکی از آن است که گوش دادن به تلاوت قرآن کریم تاثیر بسیار عمیقی بر تعاملات بین اطلاعات قلب و مغز داشته و باعث میشود جریان اطلاعات بین سیگنالهای قلبی و مغزی -که با استفاده از بعد همبستگی و فرکتال مورد بررسی قرار گرفته است-افزایش یافته و تعاملات بین این دو سیستم حیاتی بدن افزایش یابد. از دیدگاه سیستم سایبرنتیک، افزایش تعاملات در یک سیستم زیستی به معنای افزایش خودسازماندهی و کارایی سیستم می باشد.

لینک کمکی