فایل رایگان حقيقت سازي رسانه هاي غربي و فرهنگ و تربيت ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حقيقت سازي رسانه هاي غربي و فرهنگ و تربيت ديني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

زندگی انسانها با اطلاع و اطلاع رسانی عجین گشته است و رسانه به عنوان یک ابزار جدی مورد توجه همگان به ویژه برنامه ریزان در یک جامعه و حتی در عرصه بین الملل میباشد و از این رو، دستمایه و دست ابزار برای تحقق خواسته های افراد به خصوص سیاستمداران در مغرب زمین است که رویدادها و مسائل غیر واقعی را با واقعیت سازی بر اساس دیدگاه منافع خود انعکاس دهند .در این میان، دین به عنوان یک عنصر حقیقت گو و هدایتگر انسانها به طور طبیعی در برابر زیاده خواهی ها و استعمارگری آنان قرار می گیرد که باید با داشتن سواد رسانه، انعکاس واقعیت های زمان و دور نشدن از آموزه های دینی درصدد رفع صدمه ها و تخریب هایی بود که متوجه دین و جامعه است .طبق گفت وگو با صاحب نظران عرصه رسانه و فضای مجازی و مطالعه در این زمینه، می بایست با تحلیل درست از عملکرد رسانه های غربی و بهره بردن از مکتب قرآن و اهل بیت (ع) با انحراف پذیری جامعه و تحریف، تخریب و تاثیر منفی بر تربیت، فرهنگ و اجتماع از سوی غرب، مقابله کرد.

لینک کمکی