فایل رایگان مولفه هاي تربيت ديني و اجتماعي دانشجو معلمان و کارکردهاي آن در برنامه ريزي درسي و استقلال آموزشي (با رويکرد فلسفه صدرا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مولفه هاي تربيت ديني و اجتماعي دانشجو معلمان و کارکردهاي آن در برنامه ريزي درسي و استقلال آموزشي (با رويکرد فلسفه صدرا) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مهم در نظام آموزشی جهان معاصر دست یابی به الگوهایی است که بتوان با به کارگیری آن به تثبیت پایه های این نظام پرداخت . امروزه جوامع در صدد هستند با بهره مندی از نظام های برتر آموزشی گام هایی استواردرجهت پیشبرد منافع و مقاصد دینی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...خود بردارند. آنچه می تواند، زمینه های پیشرفت نظام آموزشی را فراهم نماید در مقوله های مختلفی خلاصه شده است که اصل و اساس تمامی آن ها زیرساخت هایی است که منش های دینی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و ... را مشخص می سازد. پس باید برای اصلاح یک نظام آموزشی ابتدا به توسعه ی شایستگی های اجتماعی و دینی بر اساس آموزه های دینی آن پرداخت تا درنتیجه ی آن به استقلال دست یافت و نظامی استوار و ریشه ای را در جامعه پی ریزی کرد. در این مقاله با روش تحقیق کتابخانه ای به بررسی مولفه های شایستگی های دینی و اجتماعی پرداخته و در صدد بیان راه هایی در استقلال این نظام تعلیم و تربیت و بیان برخی شایسته گی ها در نظام تعلیم و تربیت ایران با رویکرد فلسفه صدرالمتالهین در تربیت معلم هستیم و اینکه چگونه می توان نظام آموزشی را جهانی نمود و چالش های موجود را از میان برداشت .

لینک کمکی