فایل رایگان نقش و تاثير گذاري دستگاه هاي اجرايي کشور بر شيوه هاي آموزشي و نظارتي تربيت اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش و تاثير گذاري دستگاه هاي اجرايي کشور بر شيوه هاي آموزشي و نظارتي تربيت اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

دستگاه های اجرایی کشور به عنوان یک بخش مهم از نظام تربیتی در جامعه مطرح میشود. انجام فرهنگ سازی های لازم و ضروری برای نهادینه کردن یک اخلاق حسنه فقط از عهده ی این سازمانها و نهادهای موثر بر می آید و رفع نیازهای جامعه اسلامی را تامین خواهد کرد. علاوه بر تعلیم اخلاق حسنه و نیکو توسط این دستگاه ها، میتوان گفت این تعالیم در کاهش برخی از ناهنجاریهای اجتماعی شامل: خشونت، نزاع، قتل و بیعدالتی و ... تاثیر پذیر است و عدم اطلاع کافی از اخلاق و تربیت اسلامی ناشی از تاثیر عدم فرهنگ سازی آن توسط این دستگاه ها میباشد. اگر شاخصهای درست و مسیر مناسبی از تربیت اسلامی به همراه نظارتی دقیق توسط این موسسات و دستگاه ها برای مردم تبیین، توسعه و آموزش داده شود، میتوان شرایط بهتری از آینده را انتظار داشت. در کشورهای اسلامی با وجود عناصر یک حاکمیت دینی،عموما0 سعی بر آن است که ارزشهای اسلامی و دینی با فعالیتهای همراه با توسعه و پیشرفت در جهت فرهنگ سازی بهتر و با نظارت همین سازمانهای اجرایی، به سرانجام برسد.نتایج این پژوهش نشان میدهد که از میان عوامل و عناصر سازمانی و غیر سازمانی مرتبط و موثر در تربیت دینی در جامعهی اسلامی، عوامل سازمانی اهمیت ویژهای دارند و میبایست توجه ویژه ای به آنها شود تا شاهد بهبود رویکرد تربیت اسلامی توسط این دستگاه ها در جامعه باشیم.

لینک کمکی