فایل رایگان ويژگيها، قابليتها و کارکردهاي مبلغ در تربيت ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ويژگيها، قابليتها و کارکردهاي مبلغ در تربيت ديني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

مساله تبلیغ از موضوعات استراتژیک و پیچیده در حوزه علوم و معارف دین به شمار می رود. مبلغین نیز به جهت اینکه در فرایند تبلیغ نقش اول را ایفا می کنند از جایگاه والایی برخوردار می باشند که لازمه اجرای این نقش به نحو احسن وجود ویژگی هایی در ایشان می باشد. از این رو در این مقاله با بررسی آموزه های برگرفته از قرآن کریم و نگاهی به سنت و سیره تبلیغی پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) به عنوان کامل ترین نمونه های مبلغ قابلیتها و ویژگیهایی را که مبلغین میبایست حائز آن باشند تا از عهده مسئولیت خطیر خود موفق بیرون آیند، گردآوری گردیده و در قالب مدلی مفهومی ارائه گشته است. در این پژوهش ابتدا با روش اسنادی مجموعه ای از تحقیقات انجام گرفته دراین حوزه که حاوی دیدگاه ها و مواضع صاحب نظران مختلف در ارتباط با ویژگیهای مبلغ بر اساس آموزه های دین است بررسی گردیده و سپس با بهره گیری از روش تحلیلی – استنتاجی آن دسته از قابلیتها و ویژگی های مبلغین که مبتنی بر آیات قرآنی و سنت و سیره معصومین (ع) بوده است استخراج شده است. از آنجایی که مدلی، منسجم، کلی و یکپارچه که در برگیرنده تمامی شاخص های تاثیر گذار از فرایند تبلیغ باشد و بتوان بر اساس آن به تربیت و ارزیابی عملکرد مبلغین پرداخت وجود ندارد، تلاش بر آن بوده که ویژگی های مبلغین در قالب مولفه ها و ابعاد طبقه بندی شده و در قاموس چارچوبی مفهومی ارائه شده است.

لینک کمکی