فایل رایگان آناليز اجزاء محدود تاير با در نظر گرفتن شرايط عملياتي ايستا در CATIA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آناليز اجزاء محدود تاير با در نظر گرفتن شرايط عملياتي ايستا در CATIA :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی آنالیز استاتیکی یک نمونه تایر در شرایط عملیاتی واقعی آن می پردازیم. مدلسازی هندسی تایر در ورکبنچ part designنرم افزار کتیا صورت پذیرفته و مدلسازی اجزاء محدود آن با موردStatical Analysis در محیط آنالیز سازه تولیدی انجام شده است. در این تحقیق باد تایر یا فشار داخلی، رینگ و همچنین انتقال بار پولوس و تقارن آنها درنظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مقاله می تواند دیدی مفید در جهت طراحی، تعمیرو نگهداری تایر بدست دهد.

لینک کمکی