فایل رایگان ارائه مدل مکانيابي مسيريابي اثربخش در حمل و نقل هاي طولاني زنجيره تامين سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مدل مکانيابي مسيريابي اثربخش در حمل و نقل هاي طولاني زنجيره تامين سبز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریتاستراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. یک زنجیره تامین سیستمی متشکل از پنج سطح تامین کننده، تولید کننده، توزیع کننده، خرده فروش و مشتری نهایی است که به هم مرتبط اند. اعضای زنجیره تامین عموما از طریق جریان اطلاعات و جریان فیزیکی کالا با یکدیگر در ارتباط می باشند. با استفاده از سه شاخص MID ، SM و DM مشخص شد که الگوریتم فرا ابتکاری استفاده شده در این تحقیق نزدیک به حل دقیق عمل می کند و بنابراین می تواند ابزار مناسبی برای حل این مساله در زمان عدم کارایی حل دقیق باشند. چرا که مقادیر SAW الگوریتم NSGA II بسیار نزدیک به روش دقیق میباشد. همچنین، الگوریتم NSGA II زمان حل کمتری نسبت به روش حل دقیق داراست.

لینک کمکی