فایل رایگان ارائه يک مدل برنامه ريزي آرماني براي بودجه بندي منابع سرمايه اي براساس شاخص تصميم گيري براي شرکت ملي گاز ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه يک مدل برنامه ريزي آرماني براي بودجه بندي منابع سرمايه اي براساس شاخص تصميم گيري براي شرکت ملي گاز ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

صنعت گاز کشور به عنوان یکی از پر اهمیت ترین اهرم های توسعه اقتصادی کشور می باشد .در واقع این صنعت منابع عظیمی را در اختیار دارد که جهت تحقق اهداف بلند مدت نیازمند تخصیص منابع سرمایه ای در سطوح مختلفی از قبیل پالایشگاه ها, شرکتهای گاز استانی, شرکتهای ذخیره سازی گاز طبیعی و بخش صادرات می باشد. بنابراین جهت افزایش ارزش افزوده می بایست درفعالیتهای فوق بودجه بندی پروژه های سرمایه ای به صورت بهینه انجام پذیرد. هدف از انجام این تحقیق بودجه بندی پروژه های سرمایه ای شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه ریزی آرمانی است. تابع هدف این مسئله بهینه سازی, حداقل کردن انحرافات مثبت و منفی ناشی از هر فعالیت از قبیل ظرفیت اسمی تولید, مدت زمان اتمام پروژه, بودجه اختصاص یافته به هر پروژه و ریسک ناشی از عدم انجام پروژه ها می باشد ومحدودیت های آن میزان بودجه اختصاص یافته به هر پروژه، زمان اتمام و... می باشد. برای تعیین اولویت اهداف این مسئله در تابع هدف ابزار تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته که شامل پایداری اقتصادی, فنی و منابع می باشد. این مسئله به صورت یک مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه مدل شده و برای حل آن از تکنیک برنامه ریزی آرمانی استفاده شده است.

لینک کمکی