فایل رایگان ارزيابي اقتصادي پروژه هاي ناسازگار با عمرنامساوي به روش ارزش خالص فعلي و آتي با کمک محاسبات درصد تعديل شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اقتصادي پروژه هاي ناسازگار با عمرنامساوي به روش ارزش خالص فعلي و آتي با کمک محاسبات درصد تعديل شده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مدیریت سرمایه گذاری سازمان می بایست طرح هایی را به اجرا بگذارد که علاوه بر پوشش اهداف سازمان، صرفه اقتصادی نیز بهمرا داشته باشد موفقیت و شکست هر پروژه به تصمیم گیری آگاهانه و منطقی افراد و درنهایت مدیریت سازمان بستگی دارد. نقطه آغازین در هر تلاش آگاهانه برای تصمیم گیری منطقی ارزیابی و امکان سنجی صورت مساله است. با توجه به اهمیت ارزیابی اقتصادی پروژه ها تحلیل اقتصادی پروژه به عنوان یکی از مهمترین تکنیک های مقایسه و تصمیم گیری و انتخاب از میان مجموعه راهکارها بر اساس شرایط مطلوب اقتصادی تلقی می شود. هر پروژه قبل از اجرا می بایست از نظر مالی و فنی مورد ارزیابی قرار گرفته شود. ارزیابی اقتصادی پروژه ها جهت سرمایه گذاری از مهمترین و پیچیده ترین چالش های پیش روی سازمانها برای انتخاب بهینه ترین پروژه برای سرمایه گذاری می باشد چرا که منابع مالی شرکتها محدود می باشد و انتخاب متناسب با شرایط شرکت که بیشترین سود آوری را برای شرکت به همراه داشته باشد می تواند به بقا و کسب مزیت رقابتی شرکت کمک نماید. در این مقاله سعی بر آنست که انتخاب پروژه ها به روش ارزش خالص فعلیNPW و آتی NFW مدنظر قرار گرفته و محاسبات پیچیده و فراوان برای محاسبه ارزش درآمد و هزینه های پروژه به روشی ساده تر و کوتاه تر مورد نظر قرار گیرد به نحوی که بهترین انتخاب از میان چندین پروژه با کمک تعدیل درصد نرخ جذب کننده همراه با محاسبات ساده تر و بدون نیاز به طی مراحل خاصی به نتایج یکسان رسید.

لینک کمکی