فایل رایگان ارزيابي عوامل موثر بر هزينه هاي کيفيت با استفاده از روش نقشه هاي شناختي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عوامل موثر بر هزينه هاي کيفيت با استفاده از روش نقشه هاي شناختي فازي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

امروزه پارامترهای هزینه و کیفیت دو عامل اساسی و مزیت رقابتی محسوب می شوند. از این رو، بررسی رابطه ی بین آنها طی سا لهای اخیر به ویژه در صنایع پیشرو بسیار مورد توجه بوده، به طوری که افزایش رقابت پذیری این واحدها، اهمیت تمرکز بر کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت خدمات را به دنبال داشته است. از سوی دیگر تولیدکنندگان همواره تلاش می کنند، هزینه های تولید را کاهش دهند و کیفیت محصولات و خدمات را در سطح انتظارات مصر ف کنندگان حفظ نمایند؛ لذا در این پژوهش ابتدا، مهمترین عاملهای ایجاد هزینه ی کیفیت را شناسایی و با استفاده از مدل FCM ارتباط بین عاملهای ایجاد هزینه های کیفیت و هزینه های شکست داخلی را معین نمودیم .در نهایت با استفاده از روش پارتو به رتبه بندی عاملهای پر اهمیت پرداختیم و راهکارهای مناسب در راستای کاهش عامل های محرک هزینه ی کیفیت را ارائه نمودیم.

لینک کمکی