فایل رایگان الگوريتم طراحي مفهومي موشک ماهواره بر جهت ارسال بارمفيد 2000 کيلوگرمي به مدار بيضوي(700-250) کيلومتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الگوريتم طراحي مفهومي موشک ماهواره بر جهت ارسال بارمفيد 2000 کيلوگرمي به مدار بيضوي(700-250) کيلومتري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در مقاله، الگوریتم طراحی مفهومی موشک ماهواره بری جهت ارسال بار مفید 2000کیلوگرمی به مدار لئو پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا براساس داده های مسئله، سرعت قرارگیری محموله در مدار مورد نظر و سرعت ایده آل موتور بدست آمده، سپس جامعه آماری معین و به بررسی الزامات گوناگون در انتخاب سامانه پیشرانش پرداخته و نوع پیشرانه، ضریب بار محوری، تعداد طبقات ماهواره بر، روابط جرمی-انرژی ماهواره بر و موتور مورد نیاز برای مراحل گوناگون تعیین و پارامترهای قابل اصلاح، تصحیح و شماتیک کلی ماهواره بر مشخص گردیده و در ادامه مسیر حرکت ماهواره بر و محل سقوط طبقات مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی