فایل رایگان انتخاب تامين کننده در صنايع لبني با استفاده از روش هاي تصميم گيري دلفي فازي وAHP فازي و ويکورفازي (مطالعه موردي : کارخانه شير و مواد لبني صحرا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انتخاب تامين کننده در صنايع لبني با استفاده از روش هاي تصميم گيري دلفي فازي وAHP فازي و ويکورفازي (مطالعه موردي : کارخانه شير و مواد لبني صحرا) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

اهمیت انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه یکی از مسائل اساسی در صنایع شیر و مواد لبنی است. در اینگونه مسائل معمولا معیارهای متعدد و بعضا متضادی باید در گزینش نهایی در نظر گرفته شود، به همین دلیل این دسته از مسائل جزء مسائل چند معیاره محسوب می شود.با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان خصوصا تامین کنندگانی که با تولید محصولات حساس همچون شیر و مواد لبنی سر و کار دارند و با توجه به قیمت های متفاوت در بازار و تاثیر جدی این صنعت بر سلامت عمومی، انتخاب برترین تامین کننده تضمین کننده تولید هرچه با کیفیت تر و بهینه محصولات لبنی و بهبود هرچه بیشتر سطح سلامت عمومی می گردد.در این مقاله بر اساس مطالعات انجام شده ، با بررسی و تعیین مهمترین معیارهای مرتبط با موضوع انتخاب تامین کنندگان از نظر خبرگان و استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی ،یک طرح کلی برای ارزیابی تامین کنندگان و نحوه انتخاب آنها در شرکتها و کارخانجات شیر و لبنیات صحرا ارائه می شود. در این طرح ابتدا معیارهای موثر مددنظر خبرگان با استفاده از روش دلفی فازی(FDM) شناسایی و پس از آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزن معیارها تعیین و با هم مقایسه می شود همچنین از روش ویکور فازی (FVIKOR) پیشنهادی نسبت به رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس معیار های کمی و کیفی برای کارخانه مورد مطالعه پرداخته شده است .

لینک کمکی