فایل رایگان بازده کل سرمايه گذاري براي سرمايه گذاري هاي تحت عدم قطعيت همراه با رتبه بندي پروژه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازده کل سرمايه گذاري براي سرمايه گذاري هاي تحت عدم قطعيت همراه با رتبه بندي پروژه ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این مقاله به تصمیم گیری های بودجه بندی سرمایه تحت عدم قطعیت می پردازد. ما یک بازده کل سرمایه گذاری (AROI) را ارائه می دهیم، که به عنوان نسبت کل جریان نقدی (غیر قابل تنزیل) به کل مقدار سرمایه گذاری شده بدست می آید و نشان می دهد که این یک نرخ واقعی بازده است که در مقایسه با ریسک هزینه سرمایه گذاری نشانه ی درستی برای ایجاد دارایی می باشد. برای انتخاب بین دو پروژه متقابل منحصر به فرد، ما از یک AROI افزایشی و ریسک هزینه سرمایه گذاری(COC) افزایشی که با استفاده از آن می توان دو پروژه با ریسک نابرابر را به درستی مقایسه کرد استفاده میکنیم. با تکرار روش های افزایشی، ما نشان می دهیم که رویکرد AROI به صراحت هر دسته از پروژه ها با ریسک های مختلف را رتبه بندی می کند. روابط با معیارهای دیگر از قبیل تغییر نرخ داخلی بازده، میانگین IRR، نقدی چندگانه و شاخص سودآوری ارائه شده است. از لحاظ نظری، رویکرد AROI ارتباط بین نظریه انتخاب آربیتراژ و نظریه سرمایه گذاری شرکت را نشان می دهد و نشان می دهد که نرخ تنزیل برای اندازه گیری سودآوری اقتصادی ضروری نیست. در واقع، AROI یک میزان قابل قبول و آسان برای محاسبه مقدار بازگشتی است که از همان داده های مورد نیاز ارزش خالص فعلی (NPV) حاصل می شود. همچنین، مشکلی که با نرخ بازده داخلی (IRR) مواجه می شود، در موارد خاص، منحصر به فرد است و بر اساس ارزش های اقتصادی قابل توجه سرمایه (یعنی ارزش های مبتنی بر بازار) است. به همین ترتیب، AROI به طور قابل توجهی بیانگر بازده سرمایه از سرمایه گذاری در پروژه است.

لینک کمکی