فایل رایگان بررسي اثر تغيير پارامترهاي مختلف ليزر Nd:YAG پالسي در جوش لب به لب ورق استيل کم کربن از نوع ST14

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر تغيير پارامترهاي مختلف ليزر Nd:YAG پالسي در جوش لب به لب ورق استيل کم کربن از نوع ST14 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر تغییر پارامترهای مختلف لیزر Nd:YAG پالسی در جوش لب به لب کم کربن از نوع به ضخامت 0/7mm مورد استفاده در ساخت بدنه خودرو بررسی شده است. فراهم شدن شرایط ایجاد حفره کلیدی در جوشکاری لیزری جهت دستیابی به عمق جوش و استحکام نهایی، ضرورری است. به نظر میرسد در ورقهای کم ضخامت ایجاد حفره کلیدی و حفظ آن شدیدا وابسته به پارامترهای لیزر و دیگر پارامترهای فرآیند است. محدوده مناسب قله توان و نیز پهنای پالسهای لیزر بستگی به جنس ماده دارد و عمق نفوذ جوش همزمان به چگالی قله توان پالس و توان متوسط لیزر وابسته است.[1] در این تحقیق نشان داده ایم که فراهم نمودن شرایط تشکیل حفره کلیدی بیش از هر عامل دیگری به چگالی قله توان وابسته است، حفظ حجم مذاب ایجاد شده تحت تاثیر عرض پالس بوده و عمق جوش به انرژی پالس بستگی دارد.

لینک کمکی