فایل رایگان بررسي تاثيرروشنايي بر ميزان ضايعات در کارخانه ابزار سازي آتا ماشين اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثيرروشنايي بر ميزان ضايعات در کارخانه ابزار سازي آتا ماشين اردبيل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در این پروژه به بررسی میزان ضایعات و دوباره کاری شرکت ابزار سازی آتا ماشین پرداختیم که با توجه به ارزیابی ها و محاسبات انجام گرفته مشاهده شد که درصد ضایعات در این کارخانه از میزان نرمال کمی بیشتر بوده و این موجب کاهش بهره وری کارخانه می گردد. از نتایج ارزیابی ها در این پروژه بر می آید که از جمله عواملی که باعث افزایش ضایعات در ایستگاه های مختلف می شود مربوط به خطاهای انسانی می باشد دلایل آن ممکن است کم بودن نور در ایستگاه های کاری می باشد مورد دوم سرو صدای زیاد در محیط داخل کارخانه می باشد مورد سوم نیز مناسب نبودن ساعات کاری می باشد که با کاهش میزان ساعات کاری و استفاده از نیروی انسانی کمی بیشتر، می توان ضایعات را کاهش داد. برای مثال استفاده از دو کارگر به جای یک کارگر دقت کار را بالا برده و بهره وری افزایش می یابد. که ما دراین تحقیق به دلیل اول یعنی میزان روشنایی درایستگاه های کاری پرداختیم تا میزان روشنایی کارخانه آتا ماشین رابررسی ودلیل ضایعات ودوباره کاری شرکت ابزارسازی آتا ماشین پیدا کنید.

لینک کمکی