فایل رایگان بررسي تجربي و عددي رفتار کششي و ضربه کامپوزيت هاي چوب-پلاستيک بر مبناي تغييرات مقدار آرد چوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تجربي و عددي رفتار کششي و ضربه کامپوزيت هاي چوب-پلاستيک بر مبناي تغييرات مقدار آرد چوب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مقادیر مختلف آرد چوب بر روی رفتار کششی و ضربه کامپوزیت چوب پلاستیک انجام شد. آرد چوب مورد بررسی در این مطالعه آرد چوب درخت نراد است که با مقادیر 30، 40 و 50 درصد وزنی به ماتریس پلی اتیلن اضافه شده است. این مواد در نهایت با استفاده از دستگاه تزریق قالبگیری شده و نمونه های تست کشش مطابق با استاندارد ASTM D638 و نمونه های تست ضربه مطابق با استاندارد ASTM D256 ساخته شد. پس از آماده شدن نمونه ها تست کشش و ضربه بر روی آنها انجام گردید که نتایج حاصل نشان می دهد با افزایش مقدار آرد چوب مدول الاستیسیته افزایش یافته به طوری که بیشترین مقدار مدول الاستیسیته در 50 درصد وزنی آرد چوب دیده می شود و بیشترین مقاومت به ضربه و کشش در سطح 30 درصد وزنی آرد چوب صورت گرفته است. در نهایت تست کشش با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شد که نتایج آن با درصد اختلاف نا چیزی تایید کننده تست کشش عملی بوده است.

لینک کمکی