فایل رایگان بررسي عددي و ضرايب آيروديناميکي براي انتخاب بهينه ايرفويل هاي فوق بحراني در شرايط گذر صوتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عددي و ضرايب آيروديناميکي براي انتخاب بهينه ايرفويل هاي فوق بحراني در شرايط گذر صوتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی ضرایب آیرودینامیکی 3 ایرفویل فوق بحرانی گذر صوتی NACA، 0612 Supercritical _، Supercritical _ 0503 ، Supercritical _ 0412 و انتخاب بهینه آنها بر اساس ضرایب آیرودینامیکی در عدد ماخ 0.8 و در زوایای حمله 4 ، 8 و 12 پرداخته شده است. با توجه به عدد ماخ درنظر گرفته شده رژیم جریان گذر صوتی می باشد که باعث به وجود آمدن شوک در نواحی بالایی و پایینی این ایرفویل ها در این رژیم جریان می شود. بر اساس این بررسی میتوان ایرفویلی را انتخاب نمود که از نظر ضرایب آیرودینامیکی، در شرایط یکسان مانند عدد ماخ و زاویه حمله یکسان، عملکرد بهتری داشته است و بیشترین بازده را نسبت به دیگر ایرفویل ها دارا می باشد.

لینک کمکی