فایل رایگان بررسي مکان يابي کارخانه با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره AHP فازي و TOPSIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مکان يابي کارخانه با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره AHP فازي و TOPSIS :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مطالعات مکان یابی یکی از اقدامهای کلیدی در فرایند احداث واحدهای صنعتی یا خدماتی محسوب می شود که توجه به این مهم در موفقیت مراکز، نقش بسزایی دارد. اهمیت این مطالعات به اندازه ای است که به تازگی در مورد مراکز فعال نیز این مطالعات دوباره صورت می گیرد و در برخی از موارد منجر به تغییر محل واحد صنعتی نیز می شود.هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی معیارهای تصمیم گیری به منظور انتخاب محل کارخانجات استان کردستان با استفاده از روش های AHP فازی و انتخاب مکان بهینه از بین مکان های منتخب در استان کردستان به منظور تاسیس کارخانه فوم رولی می باشد.بر اساس نتایج به دست آمده 6 شاخص با استفاده از نظر خبرگان به عنوان شاخص های اصلی موثر بر مکان یابی کارخانه فوم رولی شناسایی شدند.با استفاده از روش AHP فازی، معیار نزدیکی به بازار،معیار تامین مواد اولیه،معیار منابع انرژی،معیار نیروی کار ،معیار هزینه زمین و معیار قوانین و مقررات به ترتیب رتبه اول تا ششم را در مکان یابی کارخانجات استان کردستان کسب کردند.همچنین از بین 10 مکان منتخب در استان کردستان برای تاسیس کارخانه فوم رولی،با استفاده از روش تاپسیس شهرک صنعتی برازان،شهرک صنعتی 3 و شهرک صنعتی 1 در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

لینک کمکی