فایل رایگان بررسي نقش سازمان هاي تسهيل گر درموفقيت پروژه هاي انتقال فناوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش سازمان هاي تسهيل گر درموفقيت پروژه هاي انتقال فناوري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

عوامل ایجاد موفقیت در پروژه های انتقال فناوری از زمینه های مهم پژوهشی در حوزه مدیریت نوآوری و فناوری است. در طی دهه های اخیر، با توجه به ماهیت و پیچیدگی فناوری و نوآوری در صنایع ، همکاری های فناورانه و نوآورانه بین نهادهای متولی رشد چشمگیری یافته است. انتقال فناوریرا می توان جریان یافتن دانش کاربردی مهارت ها، توانمندی ها تجهیزات و سایر اجزای مشهود و نامشهود فناوری ازمنبع به گیرنده نامید و موفقیت آن منجر به خلق یا توسعه توانمندی فناورانه در گیرنده می شود. بسیاری از مطالعات علمی به دنبال افزایش اثربخشی وکارایی این همکاری ها از روش های مختلف بوده اند. یکی از این روش ها استفاده از نهادهای تسهیل گر یا میانجی به عنوان حلقه واسط بین نهادهای متولی باهدف افزایش اثربخشی و کارایی همکاری ها با استفاده از یکسری کارکردها و نقش های خاص بوده است. در این مقاله اطلاعات تعدادی از پروژه های انتقال فناوری از طریق بررسی مستندات موجود جمع آوری و تحلیل شده است. سپس از طریق دسته بندی موضوعی هر یک از عومل به بررسی میزان اثر بخشی و اهمیت این عوامل بر موفقیت پروژه های انتقال فناوری پرداختیم و نقش سازمان تسهیل گر را مورد مطالعه قرار دادیم.

لینک کمکی