فایل رایگان بررسي و مدلسازي هيدرو ديناميکي و انتقال حرارتي يک دستگاه اجکتور مافوق صوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و مدلسازي هيدرو ديناميکي و انتقال حرارتي يک دستگاه اجکتور مافوق صوت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی CFD بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی مانند تاثیر فشار ورودی ثانویه بر دستگاه اجکتور، نسبت مکش، جریانهای برگشتی ناشی از فشار ورودی ثانویه و تاثیر تمامی این پارامترها بر مشخصه های هیدرو دینامیکی سیال از جمله فشار، دما و عدد ماخ بررسی شده است. معادلات بنیادی میدان جریان بوسیله نرم افزار تجاری فلوئنت و با فرض یک مدل تراکم پذیر دو بعدی تقارن محور و مدل توربولانس k- حل گردیده اند. در این تحقیق تاثیر فشار های ورودی ثانویه 0/8، 1 ، 1/2، 1/4 و 1/5 بار بر رفتار سیال مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که به ازای فشار های پایین ورودی بدلیل وقوع پدیده شوک، جریان برگشتی رخ داده و با افزایش فشار، از اثر این پدیده کاسته شده و رژیم جریان بهبود می یابد. نتایج عددی بدست آمده با نتایج حل تحلیل و تجربی موجود اعتبار دهی اولیه شده که تطابق قابل قبولی بین آنها وجود دارد.

لینک کمکی