فایل رایگان بررسي ويژگي هاي افشانه انژکتور سوخت ديزل با اريفيس انژکتورهاي حلقوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ويژگي هاي افشانه انژکتور سوخت ديزل با اريفيس انژکتورهاي حلقوي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

افزایش بازدهی احتراق و کاهش مقدار آلاینده های تولیدی همیشه موردتوجه سازندگان موتورهای احتراق داخلی می باشد عامل موثر برای دست یابی به این هدف، بهبود ویژگی های افشانه سوخت می باشد، در بین روش های موجود تغییر هندسه ی انژکتور یک عامل قدرتمند در بهبود ویژگی های افشانه سوخت در موتورهای احتراق داخلی می باشد. یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر موردتوجه محققان قرارگرفته است استفاده از مقاطع غیر دایروی در مقطع خروجی انژکتور سوخت می باشد. در مقاله حاضر هندسه با مقطع اریفیس مقطع حلقوی موردبررسی و تاثیر آن بر روی عملکرد افشانه سوخت دیزل در هندسه های مختلف از این نوع مقاطع خروجی انژکتور موردمطالعه قرارگرفته است. برای دست یابی اهداف تعیین شده در این مقاله از روش دینامیک سیالات محاسباتی به منظور استخراج رفتار افشانه استفاده شد و با استفاده از نرم افزار فایر رفتار افشانه سوخت در حالت های مختلف مورد تحلیل قرارگرفتند. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که با استفاده از انژکتور مقطع حلقوی سوخت به صورت یکنواخت تر در داخل سیلندر توزیع می شود، زاویه پاشش به مقدار زیادی افزایش و همچنین طول نفوذ کاهش می یابد. همچنین در این انژکتورها می توان جرم ورودی و طول نفوذ را تغییر داد بدون آنکه تغییرات زیادی در ویژگی های افشانه سوخت اتفاق بیافتد.

لینک کمکی