فایل رایگان برنامه ريزي توليد و اجراي سيستم توليد بهنگام (مورد مطالعه: شرکت صنعتي الکتريک خراسان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برنامه ريزي توليد و اجراي سيستم توليد بهنگام (مورد مطالعه: شرکت صنعتي الکتريک خراسان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

ویژگی های محیط جدید تولید، همچون تنوع محصولات به دلیل تقاضای مشتری و کاهش شدید چرخه حیات محصول، سازندگان را مجبور به رقابت در عرصه تولید ساخته است. این امرموجب تحقیقات بسیاری درجهت توسعه روش های تولید، برای سرعت پاسخگویی و میزان موجودی درجریان، شده است. تولید بهنگام که به عنوان یک فلسفه و نظام تولید دردهه1970معرفی شد، درطی چنددهه اخیربسیارموردتوجه مراکزعلمی وصنعتی قرارگرفته است. . این نظام تولید دربردارنده تعهد مداوم درارتقای قابلیت ها و حذف ضایعات و بهبود درکلیه مراحل طراحی و عملیاتی سیستم های تولید است.. هدف تولید بهنگام علاوه بر ارضای کامل و به موقع تقاضا، کاهش سطح موجودیها شامل مواد اولیه، محصول نیمه ساخته و محصول نهایی است. در این مطالعه شرکت صنعتی الکتریک خراسان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. سیستم تولیدی شرکت، سیستم تولید بهنگام بوده و تا زمانیکه تقاضا از مشتری دریافت نکند، اقدام به تولید محصول نمی کند، از این رو هدف شرکت این است که موجودی کالای ساخته شده خود را کاهش دهد تا هزینه نگهداری به شرکت تحمیل نشود. خط تولید و دستگاه های موجود در شرکت به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته اند و برنامه تولید برای شرکت صنعتی الکتریک خراسان ارائه شده است.

لینک کمکی