فایل رایگان بهينه سازي برنامه نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان (RCM) مطالعه موردي : يکي از تجهيزات بحراني کارخانجات صنعتي (توليدي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي برنامه نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان (RCM) مطالعه موردي : يکي از تجهيزات بحراني کارخانجات صنعتي (توليدي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

از کار افتادن بخشهای یک سیستم، موجب ایجاد اختلال در سطوح مختلفی شده و می تواند به عنوان تهدیدی برای ایمنی و عملکرد صحیح و مطلوب آن سیستم به حساب آید . از این رو کاربران انتظار دارند که سیستمها، اطمینان بخش و ایمن با شند. برای تامین این انتظار، برر سی مقوله مهم قابلیت اطمینان در تمامی صنایع ضرورت دارد. لذا به منظور جلوگیری از توقف های ناخواسته و افزایش عملکرد دستگاه های صنعتی، اطلاع از شرایط کاری دستگاه ها و کنترل دقیق آنها یکی از رهیافت های عملی به شمار می آید. یکی از معیارهای عمده در تصمیم گیریها و سیاستهای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات انتخاب بهترین روش و موثرترین تکنیک نگهداری و تعمیرات ، با توجه به عملکرد هر یک از تجهیزات می باشد که این موضوع در بهبود و ارتقاء کیفی عملکرد ماشین آلات و نیز کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) تاثیر بسزائی خواهد داشت. یکی از تکنیک های توانمند برای پیش بینی خرابیها و عملکرد منا سب دستگاه در یک زمان مشخص، بهینه سازی برنامه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM دستگاه و تجهیزات خطوط تولیدی است. در این پژوهش ابتدا به تشریح روش امتیازبندی و تقسیم بندی تجهیزات در معاونت نگهداری و تعمیرات پرداخته و در ادامه به تشریح فرآیند اجرایی RCM برای یکی از تجهیزات بحرانی شناسایی شده دستگاه تراش تمام اتوماتیک CNC (VDF) می پردازیم و در پایان نیز به کمک درخت منطقی تصمیم گیریRCM ، برنامه نت اجرایی تجویز و سپس به تحلیل و مقایسه آن با برنامه های فعلی موجود این تجهیز پرداخته ایم.

لینک کمکی