فایل رایگان بهينه سازي عملکرد سيستم تعليق فعال خودرو به کمک تکنيک هاي ترکيبي هوشمندکنترلر فازي و الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي عملکرد سيستم تعليق فعال خودرو به کمک تکنيک هاي ترکيبي هوشمندکنترلر فازي و الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله به کمک تکنیک های ترکیبی هوشمند فازی و الگوریتم ژنتیک یک کنترل کننده بهینه جهت بهبود عملکرد سیستم تعلیق فعال خودرو ارائه شده است. مدل انتخابی برای سیستم تعلیق مدل یک دوم خودرو با 5 درجه آزادی می باشد. به طور کلی، استفاده از کنترل فازی باعث غلبه بر عدم قطعیت مدل ریاضی سیستم تعلیق شده و یک خاصیت قوام را برای سیستم کنترلی به وجود می آورد. همچنین با توجه به اهمیت بالای میزان مصرف انرژی و راندمان در چنین سیستم هایی که غالبا در سامانه های متحرک مورد استفاده قرار می گیرند، به منظور بهینه سازی عملکرد سیستم در کاهش نوسانات بدنه خودرو و مصرف انرژی سیستم تعلیق (با انتخاب یک تابع هزینه کارآمد) از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی پارامترهای کلیدی سیستم کنترلی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی عملکرد بهبود یافته سیستم تعلیق به کمک کنترل کننده پیشنهادی را هم به لحاظ عملکرد خروجی و هم به لحاظ مصرف انرژی (دامنه سیگنال کنترلی) نشان می دهد.

لینک کمکی