فایل رایگان بهينه سازي هزينه براي سيستم هاي چند جزيي با اثر خرابي متقابل تحت وارانتي تجديد شونده با تعويض رايگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي هزينه براي سيستم هاي چند جزيي با اثر خرابي متقابل تحت وارانتي تجديد شونده با تعويض رايگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

عموما دوره های وارانتی طولانی تر مانند یک فاکتور جذاب، به تولیدکننده برای افزایش حجم فروش کمک می نماید و بدین ترتیب می تواند به عنوان یک استراتژی موثر برای افزایش قدرت رقابتی محصول،سهم بازار و ارزش ویژه برند کمک نماید .از طرفی ارائه هر نوع وارانتی با هر خط مشی ، هزینه اضافی خدمات وارانتی را به تولیدکننده تحمیل می نماید. یکی از این خط مشی ها وارانتی تجدید شونده با تعویض رایگان (RFRW) می باشد. تحت این خط مشی ، اگر محصولی در طول دوره ی وارانتی دچار خرابی شود، به طور رایگان تعویض می شود. سپس یک بار هم کل سیستم سرویس می شود و سیستم به حالت به خوبی اولیه بر می گردد . به دلیل اینکه این نوع وارانتی هزینه های زیادی را ممکن است در بر داشته باشد، تحلیل هزینه های وارانتی با این خط مشی بسیار ضروری می باشد. در مسئله پیش رو، پرسشی که با آن مواجه هستیم این است که برای سیستم های چند جزیی که احتمال خرابی برای هر یک از اجزا وجود دارد و در آن اثر خرابی متقابل وجود دارد هزینه های وارانتی چگونه محاسبه می شود و تعداد بهینه اجزا در هر یک از زیرسیستم ها و طول دوره وارانتی چند است. دراین مطالعه ابتدا به ارائه یک مدل تک هدفه برای بهینه سازی هزینه وارانتی از دیدگاه تولید کننده در یک سیستم چند جزیی با پیکره بنده سری-موازی تحت اثر خرابی متقابل پرداخته شده است. سپس این مسئله با استفاده الگوریتم ازدحام ذرات PSO درنرم افزار متلب بهینه سازی و حل شده و نتایج حاصله از آن نمایش و تحلیل شده اند. طبق نتایج به دست امده، مقدار بهینه تعداد اجزا هر یک از زیرسیستم ها و طول بهینه دوره وارانتی به دست آمده است.

لینک کمکی