فایل رایگان تحليل پايايي سيستم هاي پيچيده دوپلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل پايايي سيستم هاي پيچيده دوپلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بسیاری از سیستم های واقعی در دنیا ساختار پیچیده دارند، یکی از ساختارهای پیچیده در پایایی سیستم ها، سیستم پل است. سیستم های پل به طور وسیعی در صنایع مختلف به کار گرفته می شوند. روش های متعددی برای تحلیل پایایی سیستم های پل وجود دارد. در این مقاله، پایایی یک سیستم پیچیده دوپلی با اجزای مستقل و غیر یکسان با استفاده از روش تبدیل مثلث ستاره گزارش شده است و برای آن یک فرم بسته بدست آمده است.

لینک کمکی