فایل رایگان تحليل فرکانس طبيعي يک ورق تقويت شده در هوا و آب و بررسي اثرات جرم افزوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل فرکانس طبيعي يک ورق تقويت شده در هوا و آب و بررسي اثرات جرم افزوده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

آنالیز مودال به منظور به دست آوردن فرکانس های طبیعی و شکل مودها در طراحی مهندسی سازه های دریایی مهم می باشد. درصورتی که فرکانس تحریک سازه نزدیک فرکانس طبیعی آن شود، سازه دچار تشدید و ناپایداری خواهد شد. فرکانس های طبیعی یک سازه به دلیل جرم افزوده در آب کم تر از فرکانس های طبیعی آن در خلا می باشد از این رو یافت نحوه کاهش فرکیانس های طبیعی سازه ها در زیرآب و تاثیر و محاسبه جرم افزوده مسئله مهمی می باشد. در این مقاله به هدف تحلیل فرکانس طبیعی یک ورق تقویت شده در هوا و تحلیل در آب با استفاده از خواص آکوستیکی سیال آب، تغییرات فرکانس طبیعی بررسی شده است. برای این منظور از نرم افزار ABAQUS استفاده شده و اثرات جرم افزوده در مودهای مختلف ارتعاش بررسی شده است. نشان داده شده است که در مودهای بالاتر و با فرکانس بالاتر، اثر سیال اطراف کمتر شده و میزان جرم افزوده آن در فرکانس های بالا کاهش می یابد.

لینک کمکی