فایل رایگان تحليل کمانش ورق هاي ساندويچي داراي گشودگي بر اساس روش گالرکين تعميم يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل کمانش ورق هاي ساندويچي داراي گشودگي بر اساس روش گالرکين تعميم يافته :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 27

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی کمانش ورق های ساندویچی دارای گشودگی پرداخته شده است. معادله کمانش صفحه ساندویچی با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی خطی همراه با اصل لاگرانژ بدست آمده و متناسب با شرایط مرزی از این رابطه استفاده شده است. در این مقاله، صفحه ساندویچی دارای شرط مرزی گیردار در لبه های تحت اعمال نیرو و آزاد در لبه های فاقد نیرو می باشد. برای حل و مدلسازی توابع شکل لبه های دارای شرط مرزی گیردار از روش گالرکین تعمیم یافته استفاده گردیده است، در حالی که برای دیگر شرایط مرزی از توابع چندجمله ای متعامد استفاده شده است. در نهایت جهت اطمینان و اعتبارسنجی از نتایج، با استفاده از یک مرجع معتبر نتایج مورد مقایسه قرار گرفته است.

لینک کمکی