فایل رایگان جدايش ميکروذرات در يک ميکروکانال با اعمال نيروي خارجي جهت کاربرد در مهندسي بافت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جدايش ميکروذرات در يک ميکروکانال با اعمال نيروي خارجي جهت کاربرد در مهندسي بافت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

یکی از روش های موثر و کارآمد جهت دستکاری و جداسازی میکروذرات استفاده از پدیده دی الکتروفورز است ؛ در این پدیده ذرات موجود در سیال تحت تاثیر میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار می گیرند. در این تحقیق پس از ارائه معادلات حاکم بر این پدیده، به چگونگی جداسازی سه ذره بیولوژیکی و تاثیر اندازه میکروذرات در حفظ و عدم تغییر مسیر ذرات در میکروکانال طراحی شده پرداخته ایم. نیروی دی الکتروفورز عمود بر جهت عملگر ساخته شده به الکترودهای شانه ای دارای پتانسیل الکتریکی 5 ولت با عرض 40 میکرومتر و فاصله 40 میکرومتر وارد می شود. جداسازی ذرات بیولوژیکی که شامل پلاکت و دو نوع RBC (میکروسیت و ماکروسیت) به ابعاد 4 میکرون و 9.5 میکرون از نقطه نظر شناسایی بیماری آنیزوسیتوزیس حائز اهمیت است. نتایج بررسی ها نشان داد تاثیر اندازه میکروذرات در حفظ مسیر ذرات بسیار موثر است.

لینک کمکی