فایل رایگان دومين همايش بين المللي مهندسي مکانيک، صنايع و هوافضا بررسي تجربي عيب در ياتاقان هاي غلتشي به روش نشرآوايي با استفاده از سه نوع مختلف سنسور نشرآوايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان دومين همايش بين المللي مهندسي مکانيک، صنايع و هوافضا بررسي تجربي عيب در ياتاقان هاي غلتشي به روش نشرآوايي با استفاده از سه نوع مختلف سنسور نشرآوايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یاتاقان های غلتشی یکی از اصلی ترین اجزای ماشین آلات دوار هستند که به دلیل بارهای دینامیکی سنگین و همچنین نیروهای تماسی بین اجزای یاتاقان دچار خرابی می شوند. کشف عیوب ایجاد شده در یاتاقان در مراحل اولیه رخداد باعث کاهش از کارافتادگی و خاموش ماندن ماشین آلات و هزینه های تحمیلی ناشی از خرابی یاتاقان می شود. بدین منظور روش نشرآوایی که از انواع آزمون های غیرمخرب است به دلیل مزیت های فراوانش از سوی صنایع مختلف در دنیا به منظور پایش وضعیت یاتاقان ها مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. مهم ترین مزیت این روش در مقایسه با روش های دیگر، تشخیص عیب در مراحل اولیه رخداد آن است.در این پژوهش بررسی تجربی خرابی در یاتاقان غلتشی به روش نشرآوایی صورت پذیرفته است. یاتاقان مورد بررسی از نوع تماس زاویه ای مدل BEP 7202 می باشد. آزمایش مورد نظر بر روی یاتاقان سالم و معیوب با ایجاد یک نوع عیب به صورت مصنوعی در سه اندازه مختلف کوچک، متوسط و بزرگ در محل رینگ خارجی در سرعت ها و بارگذاری های مختلف صورت پذیرفته است. تشخیص عیب به کمک پارامتر ها و شاخص های نشرآوایی در سیگنال های با نرخ سیگنال به نویز پایین دشوار است. بدین منظور از سه نوع سنسور با فرکانس عملیاتی متفاوت برای تشخیص عیب استفاده شده است. با مقایسه میزان نرخ سیگنال به نویز و سایر شاخص های مهم در سیگنال های دریافتی از سه سنسور، عملکرد مناسب هر سنسور در کشف عیب در شرایط کاری مختلف بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از سنسورهای مختلف در شرایط کاری متفاوت در تشخیص و کشف عیب بسیار موثر بوده است.

لینک کمکی