فایل رایگان روش نيمه تحليلي براي حل معادله غير خطي برآمده از جابجايي طبيعي در پره متخلخل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش نيمه تحليلي براي حل معادله غير خطي برآمده از جابجايي طبيعي در پره متخلخل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از روش های افزایش انتقال حرارت ساخت پره های متخلخل است. در این پروژه معادله ی حاکم بر این پره با موازنه انرژی، توسط مدل دارسی وضع می شود. معادله ی حاصل شده یک معادله ی غیر خطی است. برای حل این معادله، دما را به صورت بی بعد بیان می کنیم که جواب نهایی آن توزیع دمای بی بعد در راستای طول پره است، ما برای به دست آوردن آن از روش تکرار تغییر متغییر(VIM) و روش اکبری گنجی (AGM) استفاده کرده ایم. در نهایت نتایج را با نتایج حل عددی و روش تحلیل هموتوپی (HPM) مقایسه کرده ایم که توافق بسیار خوبی با آن داشته است.

لینک کمکی