فایل رایگان ريسک حاصل از تخصيص سرمايه گذاري در فناوري هاي جذب کربن و افزايش سطح آمادگي فناوري(TRL)، براي کمک به تصميم گيرندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ريسک حاصل از تخصيص سرمايه گذاري در فناوري هاي جذب کربن و افزايش سطح آمادگي فناوري(TRL)، براي کمک به تصميم گيرندگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این مقاله، ریسک حاصل از سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) برای یک پورتفولیو از فن آوری های جذب و ذخیره سازی کربن (Carbon capture saving) و همچنین ریسک حاصل از سرمایه گذاری برای ارتقاء سطوح آمادگی فناوری (Technology Readiness Levels) برای کمک کردن به تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران انجام شده است. برای بدست آوردن نرخ سود حاصل از سرمایه گذاری از مدل تصمیم گیری چند معیاره PDAM استفاده شد که با توجه به خروجی این مدل و محاسبه کردن ریسک، یک مرز کارا یا پارتو برای سرمایه گذاران یا تصمیم گیرندگان به دست می آید که می توانند با توجه به آن در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کرده و ریسک حاصل از سرمایه گذاری و نرخ بازگشت مورد انتظار سرمایهی خود را مشاهده و تحلیل نمایند. همچنین با توجه به مقدارTRLها در بودجه های مختلف، ریسک و نرخ مورد انتظار به دست آمده ازTRL ها موجب به وجود آمدن یک مرز کارا یا پارتو برای سرمایه گذاری در سطوح مختلف فن آوری می شود که کمک شایانی برای پیش بردن تحقیقات و توسعه در حوزه ی جذب و ذخیره سازی CO2 می شود.

لینک کمکی