فایل رایگان شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابجايي در مبدل هاي دو لوله اي مارپيچ (هليکال)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابجايي در مبدل هاي دو لوله اي مارپيچ (هليکال) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

مبدل های حرارتی دو لوله ای مارپیچ ( هلیکال ) باتوجه به دلائلی همچون از بین بردن نقاط مرگ و کاهش ضخامت لایه مرزی از دیگر مبدل های رایج ، همانند مبدل های پوسته- لوله ای که مشکلات اساسی دارند متمایز می سازند. دراین پژوهش تحلیلی عددی از یک مبدل حرارتی دو لوله ای مارپیچ تک حلقه است. نتیجه مدل ساخته شده با نتایج تجربی مقایسه و اعتباردهی گردیده است. معیار اعتباردهی در این کار ضریب انتقال حرارت کلی مبدل می باشد. همچنین دو رژیم جریان آرام و درهم بایکدیگر مقایسه ، ودرقالب نمودار نتایج ارائه شده است . ونیز بررسی تاثیر نسبت انحناء بر ضریب انتقال حرارت کلی مبدل می باشد انجام گرفته که در این میان دبی جریان و به تبع آن عدد رینولدز لوله داخلی ثابت نگهداشته شده است تا صرفا اثر تغییر هندسه مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به اینکه در این کار سیال داغ از لوله داخلی و سیال خنک از فضای بین دو لوله عبور می کند، هدف گذاری پروژه خنک کاری سیال داخلی است، بر این اساس، عدد نوسلت فضای بین دو لوله می تواند اهمیت زیادی داشته باشد مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بصورت نموداری جداگانه آورده شده است. نهایتا رابطه ای ریاضی برای عدد نوسلت با در نظر گرفتن عدد دین اصلاحی و دین داخلی به دست آمده است.

لینک کمکی