فایل رایگان شناسايي ريسک هاي پروژه براساس استاندارد PMBOK و اولويت بندي با روش AHP FUZZY (مطالعه موردي سيتي سنتر شهر کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي ريسک هاي پروژه براساس استاندارد PMBOK و اولويت بندي با روش AHP FUZZY (مطالعه موردي سيتي سنتر شهر کرمانشاه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

سالیانه تعدادی از پروژه های کلان ملی با مشکلات اجرایی و عدم تحقق برنامه های از پیش تعیین شده روبه رو می-شوند. مدیریت ریسک می تواند نقش بسزایی در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش مدیریت ریسک در بخش بلوک متخصصین و مهندسین پروژه سیتی سنتر شهر کرمانشاه، با استفاده از استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه طراحی و اجرا گردید. در بخش اول انواع ریسک در بخش مربوطه شناسایی شده و سپس ریسک ها بر اساس چهار پارامتر احتمال وقوع، قابلیت شناسایی، مدیریت پذیری و تاثیر بر اهداف پروژه ها ارزیابی شد. میزان تحقق اهداف نیز توسط سه معیار زمان، هزینه و کیفیت بررسی گردید. در ادامه ریسک ها درقالب ساختار شکست ریسک دسته بندی و در نهایت اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهند که تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار، پیش بینی زمان نامناسب برای اجرای پروژه، کیفیت ضعیف کار انجام شده توسط پیمانکار، بی ثباتی سیاست های دولت، بدی وضعیت آب و هوا و خرابی و بازدهی کم ماشین آلات موجود پیمانکار اصلی-ترین ریسک ها در پروژه مذکوراند.

لینک کمکی