فایل رایگان شناسايي و تعيين شاخص هاي HSEو اولويت بندي آنها به روش AHP فازي در شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران (مطالعه موردي:شرکت ايران آروين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و تعيين شاخص هاي HSEو اولويت بندي آنها به روش AHP فازي در شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران (مطالعه موردي:شرکت ايران آروين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

شناسایی، تعیین و اولویت بندی شاخص های HSE منجر به بهبود مستمر شاخص های ایمنی،بهداشت و محیط زیست می گردد لذا در این مقاله ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با متخصصین حوزه HSE در شرکت ایران آروین و استفاده از چک لیست های ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران،شاخص های HSE شناسایی و تعیین شد. سپس به دلیل ماهیت اطلاعات ورودی( نظرات شخصی و حدودی کارشناسان)، جهت استخراج اوزان شاخص ها از روش AHP فازی بهبود یافته استفاده شد،که شاخص سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE-MS) به عنوان با اهمیت ترین شاخص و زیر شاخص نحوه مدیریت پسماند(لجن و ماسه های بادی آلوده) در حوزه محیط زیست،به عنوان با اهمیت ترین زیر شاخص مشخص گردید.

لینک کمکی