فایل رایگان کارايي روش تصميم گيري چند شاخصه AHP فازي به منظور تعيين نواحي مستعد کشت محصول گندم ديم در مزارع موجود در استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کارايي روش تصميم گيري چند شاخصه AHP فازي به منظور تعيين نواحي مستعد کشت محصول گندم ديم در مزارع موجود در استان ايلام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

گندم یک محصول راهبردی و اساسی در دنیا و همچنین تامین کننده اصلی رژیم غذایی مردم ایران قسمت اعظم تامین پروتئین و کالری مورد نیاز افراد جامعه به حساب می آید. هدف از این مطالعه تعیین مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان ایلام با توجه به عوامل اقلیمی باشد. نتایج نشان داد کیفیت خاک (C1)با وزن 0.172 رتبه اول، توپوگرافی (C7)با وزن 0.143 رتبه دوم، ارتفاع از سطح دریا (C8) با وزن 0.137 رتبه سوم، بارش (C5)با وزن 0.131 رتبه چهارم، شرایط اقلیمی (C6)با وزن 0.130 رتبه پنجم، دمای بیشینه سالانه (C3)با وزن 0.100 رتبه ششم، دمای کمینه سالانه (C2)با وزن 0.1 رتبه هفتم و دمای متوسط سالانه (C4)با وزن 0.093 رتبه هشتم را کسب کرده است. در انتها نیز مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به معیارها تشکیل شد. نتایج نشان داد که بهترین منطقه شمال شهر ایلام می باشد.

لینک کمکی