فایل رایگان مدل طراحي چيدمان و تخصيص تراک در انبارهاي Just in time در حالت عدم قطعيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل طراحي چيدمان و تخصيص تراک در انبارهاي Just in time در حالت عدم قطعيت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

صنعت خرده فروشی یکی از رقابتی ترین بخش و جایی است که هر سازمان باید عملکرد خود را بهبود ببخشد تا در رقابت باقی بماند. تلاش برای حرکت به سوی تحویل just-in-time به مراکز توزیع نیاز دارد. بیشتر مطالعات در طراحی انبار روی انبارهای سنتی متمرکز شده اند، که تمرکز اصلی روی ذخیره محصول و عملیات برداشتن است. در حالی که وقتی برمبنای کراسداک عمل می کنیم روش های جدیدی برای طرحریزی چیدمان داخلی انبار نیاز است. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی ریاضی پیشنهاد شده است که چیدمان بهینه انبارهای کراسداک همچنین تخصیص تراک در این انبارها را تعیین می کند. در این مورد، چیدمان به تخصیص فضاهای انبار به کالاها نیاز دارد. محصولات از سکوی دریافت برداشته می شوند و توسط کارگران به مکان تخصیص یافته به کالا در انبار منتقل می شوند. سپس محصولات در مقدار موردنیاز رها شده و کارگر به مکان دیگری که به آن محصول نیاز دارد می رود. برای ارسال کالا نیز تخصیص لیفتراک در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ صورت می گیرد. در انتها، خوشه بندی سطوح انجام شده که به عنوان مکان هایی که در مسیر توزیع محصول باید بازدید شوند در نظر گرفته می شود. این کار برای جلوگیری از مسیریابی انجام می گیرد.

لینک کمکی