فایل رایگان مسئله جمع آوري و جداسازي محصولات بازگشتي در زنجيره تامين معکوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئله جمع آوري و جداسازي محصولات بازگشتي در زنجيره تامين معکوس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه فرآیند جمع آوری و جداسازی قطعات در زنجیره تامین معکوس برای رسیدگی به زباله های الکترونیکی اهمیت بسیاری در صنعت یافته است. پیچیدگی عمل جداسازی و تعداد دفعاتی که باید این عملیات انجام شود، هزینه های سرسام آوری را به زنجیره تحمیل می کند. جمع آوری محصولاتی که عمرمصرف آن ها به پایان رسیده مسئله بزرگی است، که با مسیریابی در ارتباط است. بنابراین تصمیم گیری در مورد جمع آوری و جداسازی محصولات باید بهینه سازی شود. به همین منظور مسئله بهینه سازی در این مقاله ارائه شده است که تصمیمات تولید و مسیریابی را به طور همزمان در نظرگرفته است. نتایج عددی بدست آمده در این مقاله نشان می دهد، حل مسئله جمع آوری و جداسازی به صورت هماهنگ با مسئله تولید موجب بهبود عملکرد زنجیره تامین معکوس می شود و هزینه های زنجیره را کاهش می دهد. در نهایت پس از مدل سازی مسئله، مدل با نرم افزار GAMS حل شده است و نتایج ارائه شده است.

لینک کمکی