فایل رایگان مقايسه پارامتريک انتقال حرارت تابشي و جابه جايي طبيعي در فرآيند سرمايش اتاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه پارامتريک انتقال حرارت تابشي و جابه جايي طبيعي در فرآيند سرمايش اتاق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

با گسترش مطالعات صورت پذیرفته بر روی سیستم های تولیدکننده سرمایش، سیستم سرمایش تابشی سقفی (CRCP ) به عنوان یکی از روش های مقرون به صرفه و دارای ضریب عملکردی بالا جایگزین و در برخی موارد مکمل روش های سرمایشی سنتی شده است. تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه پارامتریک فرآیند انتقال حرارت در روش های تابشی و جابجایی طبیعی در شرایط کاملا یکسان پرداخته است. این بررسی ها شامل آسایش حرارتی، شار حرارتی، گرادیان عمودی و یکپارچگی دما در قسمت های مختلف فضا (بین محل ورود و خروج انرژی حرارتی به اتاق) می باشد که پس از مطالعه ی فضای شبیه سازی شده جهت هر یک از دو سیستم مذکور امکان بررسی و مقایسه آنها مقدور می باشد. فضای مورد مطالعه اتاقی به ابعاد 3×3×3 می باشد و به منظور بررسی اثرات نرخ تهویه، دریچه ای به ابعاد 0.5×0.05 جهت ورود جریان اجباری هوا در نظر گرفته شد. اعتبارسنجی مدل فوق الذکر و بدنبال آن شبیه سازی های لازم توسط نرم افزار Fluent انجام شد. نتایج حاصله گویای امکان دستیابی به بهترین گرادیان دمای عمودی و نیز دمای یکپارچه در سیستم سرمایش تابشی مجهز به جریان اجباری هوا با سرعت سیال 4m/s می باشد. همچنین کاهش فاحش آسایش حرارتی ساکنین در روش جابجایی طبیعی از دیگر نتایج تحقیق حاضر می باشد.

لینک کمکی