فایل رایگان نقش استانداردpmbok در مديريت پروژه هاي عمراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش استانداردpmbok در مديريت پروژه هاي عمراني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مهم ترین هدف از اجرای استاندارد هایی نظیر PMBOK در مدیریت پروژه های عمرانی این است که این روش ها می توانند پروژه را تحلیل کرده و وضع ما را با آنچه در برنامه است نشان دهند و ما را در اجرای صحیح پروژه یاری کنند، لذا درک این موضوع می تواند کمک بسزایی به مدیران پروژه داشته باشد.در این مقاله سعی شده به روش ویکور که یک روش تعاملی است مهم ترین حوزه های مدیریت پروژه با توجه به عوامل شکست و مهم ترین عوامل شکست و با توجه به حوزه های مدیریت پروژه مشخص شود. این عوامل با مطالعه ی مقاله های این حوزه نظر نخبگان این حوزه به روش پرسشنامه ای به دست آمده و از نتایج بدست آمده می توان این را برداشت کرد که مهم ترین حوزه ها مدیریت پروژه، مدیریت ذی نفعان و مدیریت کیفیت پروژه و مدیریت منابع انسانی پروژه و الا اخر است، و مهم ترین عوامل شکست به ترتیب عدم هماهنگی اعضا و عوامل پروژه و عدم تمرکز بر روی اهداف و منابع و دلگرمی ضعیف یا عامل انگیزش و الا اخر است.

لینک کمکی