فایل رایگان استفاده از خوشه بندي گراف براي کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگرهاي متراکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از خوشه بندي گراف براي کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگرهاي متراکم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

شبکه های حسگر متراکم دارای تعداد زیادی گره های حسگر با انرژی محدود می باشند که در یک منطقه محدود پراکنده شده اند. با توجه به محدودیت انرژی دراین نوع شبکه ها، افزایش طول عمر با کاهش مصرف انرژی همواره مورد توجه بوده است. بیشتر انرژی گره ها برای ارسال اطلاعات به ایستگاه مرکزی مصرف می شود. در سال های اخیر برای دیرتر تمام شدن انرژی سرخوشه ها، پروتکل های خوشه بندی و مسیریابی های زیادی پیشنهاد شده است. هدف این تحقیق، استفاده از خوشه بندی شبکه های حسگر متراکم در راستای افزایش طول عمر شبکه می باشد. الگوریتم پیشنهادی با شناسایی گره های بحرانی و تغییر موقت خوشه آنها سعی در حذف انتقالات اضافی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی دارد. الگوریتم پیشنهادی و استراتژی برخورد با گره های بحرانی با صرف انرژی بیشتر، سعی در توزیع مناسب انرژی دارد که در نهایت، منجر به افزایش طول عمر می گردد. نتایج حاصل شده از آزمایشات، حاکی از برتری الگوریتم پیشنهادی در ارسال پیام و همچنین افزایش طول عمر شبکه نسبت به پروتکل های نظیر DEEC و SEP ،LEACH می باشد.

لینک کمکی