فایل رایگان استفاده از شبکه انفيس(Anfis) جهت شبيه سازي هد جريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از شبکه انفيس(Anfis) جهت شبيه سازي هد جريان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

بررسی تاثیر موانع بر روی جریان های غلیظ یکی از روش های کاربردی جهت کنترل یا حذف رسوبات در کناره دیواره سد می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی و مدل سازی رفتار موانع استوانه ای بر روی جریان های غلیظ نمکی پرداخته شده است. در این تحقیق برای مدل سازی از شبکه های Anfis به دلیل قابلیت بالای آن ها در مدل سازی و پیش بینی داده ای بسیار غیر خطی استفاده شده است. براین اساس به بررسی میزان دقت شبکه در مدل سازی و پیش بینی داده ها پرداخته شد که نتایج دقت بسیار بالا و خطای بسیار کم این شبکه را در مدل سازی و پیش بینی نشان می دهد.

لینک کمکی